Logo Parlement Buxellois

Vacatures

Sinds 1989 is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, net als Vlaanderen en Wallonië, een volwaardig Gewest. Het beschikt over eigen instellingen en bevoegdheden. Onder de gewestelijke instellingen bekleedt het Parlement een vooraanstaande plaats. Het Parlement is het hart van de democratie waar de belangrijke burgerwaarden tot uiting komen: luisterbereidheid, dialoog, verdraagzaamheid, besluitvorming voor het welzijn van eenieder.

Demi-cercle

Heeft u interesse in een vacante betrekking binnen het Brussels Parlement of een oproep tot kandidaatstelling voor een functie binnen een Brusselse instelling en wenst u bij te dragen tot een geëngageerd en ambitieus maatschappelijk project. 

Vacante betrekkingen binnen het Brussels Parlement

Op dit ogenblik lopen er geen aanwervingsprocedure

Oproep tot kandidaatstelling voor een functie binnen een Brusselse instelling

  • Brusselse Controlecommissie (BCC): oproep tot kandidaten voor een informaticus

Oproep tot kandidaten ter vervanging van de ontslagnemende leden van de Brusselse Controlecommissie. Lees meer

Einddatum voor de indiening van de kandidaatstellingen: 6 september 2021 om 12 uur.

  • Stedenbouwkundig College: oproep tot kandidaten

Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een dubbeltal van kandidaten voor vijf vacante mandaten. Het is de bedoeling te voorzien in de vervanging van drie leden wier mandaat in mei 2021 is afgelopen (o.a. de huidige voorzitter van het Stedenbouwkundig College) en in de vervanging van een ontslagnemend lid, alsook in de aanwijzing van een lid dat houder is van een master in de kunstgeschiedenis en archeologie. Lees meer.

Einddatum voor de indiening van de kandidaatstellingen: 6 september 2021 om 12 uur.

  • Gewestelijke Ontwikkelingscommissie: oproep tot kandidaatstelling

Oproep tot kandidaatstelling met het oog op de vervanging van ontslagnemende leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie. Twee effectieve leden, een vrouw (NL) en een man (FR), beiden expert in de discipline Economie, hebben ontslag genomen. Twee plaatsvervangende leden hebben eveneens ontslag genomen. Er zijn dus 4 mandaten in te vullen. Lees meer

Einddatum voor de indiening van de kandidaatstellingen: 6 september 2021.