Logo Parlement Buxellois

Vacatures

Sinds 1989 is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, net als Vlaanderen en Wallonië, een volwaardig Gewest. Het beschikt over eigen instellingen en bevoegdheden. Onder de gewestelijke instellingen bekleedt het Parlement een vooraanstaande plaats. Het Parlement is het hart van de democratie waar de belangrijke burgerwaarden tot uiting komen: luisterbereidheid, dialoog, verdraagzaamheid, besluitvorming voor het welzijn van eenieder.

 
Demi-cercle

Heeft u interesse in een vacante betrekking binnen het Brussels Parlement of een oproep tot kandidaatstelling voor een functie binnen een Brusselse instelling en wenst u bij te dragen tot een geëngageerd en ambitieus maatschappelijk project, raadpleeg dan onze vacatures en stel jezelf kandidaat.

 

Vacante betrekkingen binnen het Brussels Parlement

Algemeen examenreglement hier te raadplegen

Op dit moment zijn er geen aanwervingsprocedure

 

 

Oproep tot kandidaatstelling voor een functie binnen een Brusselse instelling

  • Milieucollege – Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een dubbeltal van kandidaten voor vier vacante mandaten

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een dubbeltal van kandidaten voordragen met het oog op de benoeming van twee nieuwe leden en de vervanging van twee ontslagnemende leden van het Milieucollege. Download hier de oproep tot kandidaten

Meer inlichtingen kunnen worden verkregen bij het Secretariaat-generaal van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement: griffie@parlement.brussels.

De kandidaturen dienen uiterlijk op maandag 23 januari 2023 om 12 uur ingediend te worden.