Logo Parlement Buxellois

Charter voor moderatie en goed gedrag op de sociale netwerken

Welkom bij de sociale netwerken van het Brussels Parlement.

We zijn aanwezig op FacebookTwitterLinkedInInstagram en YouTube. Onze pagina’s willen voor iedereen toegankelijke plekken voor informatie en uitwisseling zijn en hun community de gelegenheid bieden om elkaar te ontmoeten in een publieke ruimte waar meningen, ideeën en kennis kunnen worden uitgewisseld. 

We nodigen u dan ook uit om commentaar te geven, interactie te voeren en de content te delen die u interesseert. Dit charter is bestemd om die communicatie in goede banen te leiden, om alles op een vriendelijke en respectvolle manier te laten verlopen. Door deel te nemen aan de interactie op onze sociale netwerken verbindt u zich ertoe het charter na te leven.

Moderatieregels

De commentaren die op de sociale netwerken van het Brussels Parlement worden gepost, worden na publicatie gemodereerd.

Onze pagina’s zijn ruimtes gewijd aan het Brussels Parlement en de bijhorende onderwerpen. Indien de moderator, na publicatie, van mening is dat een comment niet overeenstemt met de regels van goed gedrag die van kracht zijn volgens de Belgische wet of die in dit charter zijn vermeld, behoudt hij zich het recht voor het comment te verbergen of te verwijderen.

We beantwoorden de comments op onze pagina’s tijdens de openingsuren van onze diensten, d.w.z. van 8u30 tot 17u op weekdagen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden. We verzekeren u dat we er alles aan doen om uw comments te lezen en zo snel mogelijk te beantwoorden.

Regels voor goed gedrag

Comments kunnen worden gepubliceerd op voorwaarde dat enkele regels worden nageleefd.  Met name zullen worden geschrapt:

  • Alle respectloze, beledigende, intimiderende comments;
  • Alle beledigende of lasterlijke uitlatingen t.a.v. natuurlijke personen of rechtspersonen;
  • Discriminerende uitlatingen (racisme, homofobie, seksisme, xenofobie) of uitlatingen over religie, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid of identiteit, …;
  • Rechtstreekse en onrechtstreekse aanvallen, haatdragende, agressieve, beledigende, vulgaire, bedreigende, obscene boodschappen;
  • Onnodige of herhaalde opmerkingen voor commerciële doeleinden (spam);
  • Links naar externe sites waarvan de inhoud in strijd kan zijn met de Belgische wetten of regelgeving;
  • Content waarbij de intellectuele eigendomsrechten niet zijn nageleefd;
  • Opmerkingen die geen verband houden met onze activiteit of onze instelling;
  • Opmerkingen die inbreuk maken op de privacy, het beeldrecht, de reputatie en de rechten van anderen;
  • Wettelijk strafbare uitlatingen: aanzet tot rassenhaat, oproepen tot geweld, pedofilie, negationisme, goedpraten van oorlogsmisdaden, antisemitisme, …

Dezelfde regels zijn van toepassing op privéberichten.

Bij meerdere inbreuken zal u worden geblokkeerd.

Neem, als u een bericht tegenkomt dat u illegaal of in strijd met de goede werking van de pagina vindt, contact op met de moderators via een privébericht. Geef duidelijk aan waarom u wilt dat er wordt gemodereerd.

Indien u op een foto staat en u niet meer herkenbaar wil zijn, aarzel dan niet ons dit mee te delen en aan te geven op welk netwerk uw foto verschijnt.

Indien een bijdrage zijn rechten schendt, kan elke gebruiker ons dit rechtstreeks melden via een privébericht.

Het Brussels Parlement houdt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en vermeldingen van dit charter op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Gebruikers wordt daarom aangeraden om regelmatig de jongste versie van dit charter op onze website (www.parlement.brussels) en pagina’s te raadplegen.

Bedankt voor uw medewerking!

 

Versie 0.3 van het charter