Logo Parlement Buxellois

Assisen tegen Racisme

Veertig jaar na de goedkeuring van de wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en twintig jaar na de conferentie van Durban tegen racisme, rassendiscriminatie, xenofobie en onverdraagzaamheid, blijven de discriminaties en het racisme onze samenleving  ondermijnen. Het Brussels Parlement heeft beslist deze kwestie aan te pakken met de organisatie van de “Assisen tegen Racisme”.

Demi-cercle

De assisen

Om het racisme in alle vormen (xenofobie, antisemitisme, islamofobie, afrofobie, asiafobie…) efficiënter te bestrijden, debatteren verenigingen voor de bestrijding van racisme en alle vormen van rassendiscriminatie, vertegenwoordigers uit openbare en particuliere sectoren en deskundigen, samen met parlementsleden over de situatie in het Brussels Gewest en stellen voor denkpistes voor oplossingen.

Alle deelnemers worden uitgenodigd om een transversale denkoefening te maken over de rassendiscriminatie. Een actuele kwestie die bijzondere aandacht verdient in een kleine wereldstad als Brussel, met een geweldige diversiteit als parel aan de kroon. Het doel van de “Assisen tegen Racisme” bestaat erin aanbevelingen op te stellen voor de ontwikkeling van het toekomstige gewestelijke plan ter bestrijding van racisme, dat aangestuurd wordt door Brussels staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen, Nawal Ben Hamou. Alle Brusselse regeringsleden zullen tot dit plan bijdragen.

Dit gewestelijk plan zal vervolgens deel uitmaken van het interfederale plan ter bestrijding van racisme.

Programma

De “Assisen tegen Racisme” worden georganiseerd van eind april tot de herfst 2021 in het halfrond van het Brussels Parlement.

De openingszitting vond plaats op 29 april 2021, van 9.30 uur tot 13.00 uur. Parlementsvoorzitter Rachid Madrane, minister-president Rudi Vervoort, staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Nawal Ben Hamou, en verschillende actoren in de strijd tegen racisme zullen het kader voor de debatten afbakenen en de doelstellingen van de werkzaamheden nader omschrijven.

Vervolgens worden zes gesprekspanels georganiseerd over de volgende thema’s die verband houden met de werkzaamheden van de vaste commissies van het Brussels Parlement:

Twee slotzittingen zullen in de herfst plaatsvinden. Daarna zal het parlement een resolutie voorstellen die aan de regering en de betrokken overheden zal worden voorgelegd.

De “Assisen tegen Racisme” kunnen live of in uitgesteld relais, via het YouTube-kanaal of de Facebookpagina van het Parlement gevolgd worden.

Alle stukken die tijdens de panels verspreid worden kunnen hierna geraadpleegd worden.

Zitting van 21 oktober 2021: Verslagen van de panels

Download hier het programma.

De aangewezen rapporteurs van elk panel zullen het volgende toelichten:

  • een korte contextualisering van de behandelde specifieke kwesties;
  • een presentatie van de verschillende aanbevelingen die tijdens de besprekingen zijn gedaan, met vermelding van de herkomst ervan (academisch, institutioneel, politiek, verenigingsleven), het consensuele aspect ervan of, in voorkomend geval, de afwijkende aandachtspunten die eventueel naar voren zijn gebracht.

Panel van 15 juli 2021: voortzetting van het panel preventie en sensibilisering

Download hier het programma.

Hierna vindt u het integrale debat terug:

Panel van 7 juli 2021: voortzetting van het panel economie, werkgelegenheid en openbaar ambt

Download hier het programma.

Hierna vindt u het integrale debat terug: