Logo Parlement Buxellois

Assisen tegen Racisme

Veertig jaar na de goedkeuring van de wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en twintig jaar na de conferentie van Durban tegen racisme, rassendiscriminatie, xenofobie en onverdraagzaamheid, blijven de discriminaties en het racisme onze samenleving  ondermijnen. Het Brussels Parlement heeft beslist deze kwestie aan te pakken met de organisatie van de “Assisen tegen Racisme”.

Demi-cercle

De assisen

Om het racisme in alle vormen (xenofobie, antisemitisme, islamofobie, afrofobie, asiafobie…) efficiënter te bestrijden, zullen verenigingen voor de bestrijding van racisme en alle vormen van rassendiscriminatie, vertegenwoordigers uit openbare en particuliere sectoren en deskundigen, samen met parlementsleden debatteren over de situatie in het Brussels Gewest en denkpistes voor oplossingen voorstellen.

Alle deelnemers zullen worden uitgenodigd om een transversale denkoefening te maken over de rassendiscriminatie. Een actuele kwestie die bijzondere aandacht verdient in een kleine wereldstad als Brussel, met een geweldige diversiteit als parel aan de kroon. Het doel van de “Assisen tegen Racisme” bestaat erin aanbevelingen op te stellen voor de ontwikkeling van het toekomstige gewestelijke plan ter bestrijding van racisme, dat aangestuurd wordt door Brussels staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen, Nawal Ben Hamou. Alle Brusselse regeringsleden zullen tot dit plan bijdragen.

Dit gewestelijk plan zal vervolgens deel uitmaken van het interfederale plan ter bestrijding van racisme.

Programma

De “Assisen tegen Racisme” worden georganiseerd van eind april tot half juli 2021 in het halfrond van het Brussels Parlement.

De openingszitting vindt plaats op 29 april 2021, van 9.30 uur tot 13.00 uur. Parlementsvoorzitter Rachid Madrane, minister-president Rudi Vervoort, staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Nawal Ben Hamou, en verschillende actoren in de strijd tegen racisme zullen het kader voor de debatten afbakenen en de doelstellingen van de werkzaamheden nader omschrijven.

Vervolgens zullen er zes gesprekspanels worden georganiseerd over de volgende thema’s die verband houden met de werkzaamheden van de vaste commissies van het Brussels Parlement:

  • 11/05/21, van 9.30 uur tot 13.00 uur: statistieken, data, onderzoeken en objectivering van de vaststellingen (commissie voor gelijke kansen en vrouwenrechten)
  • 20/05/21, van 13.30 uur tot 17.00 uur: huisvesting (commissie voor de huisvesting)
  • 2/06/21, van 9.30 uur tot 13.00 uur: economie, werkgelegenheid en openbaar ambt (commissie voor de economische zaken en werkgelegenheid)
  • 7/06/21, van 13.30 uur tot 17.00 uur: openbare ruimte en mobiliteit (commissie voor de territoriale ontwikkeling)
  • 22/06/21, van 9.30 uur tot 13.00 uur: preventie en sensibilisering (commissie voor gelijke kansen en vrouwenrechten)
  • 1/07/21, van 13.30 uur tot 17.00 uur: sociale zaken, gezondheid en toegang tot de diensten (commissie voor de gezondheid en de bijstand aan personen)

De slotzitting vindt plaats op 15 juli 2021, van 9.30 uur tot 13.00 uur. Daarna zal het parlement een resolutie voorstellen die aan de regering en de betrokken overheden zal worden voorgelegd.

De “Assisen tegen Racisme” kunnen live of in uitgesteld relais, via het YouTube-kanaal of de Facebookpagina van het Parlement gevolgd worden.

Alle stukken die tijdens de panels verspreid worden kunnen hierna geraadpleegd worden.