Logo Parlement Buxellois

Prijs van het Brussels Parlement: ere aan de participatieve democratie!

Het Brussels Parlement lanceerde een projectoproep aan vzw’s die ijveren voor meer dialoog tussen politici en burgers en/of voor meer participatieve democratie in het Brussels Gewest.

Demi-cercle

Het Brussels Parlement, als instelling die de Brusselaars vertegenwoordigt en als hart van de democratie, heeft tot roeping de politiek dichter bij de burgers te brengen en elk initiatief ter bevordering van de democratie aan te moedigen.

De voorbije drie jaar heeft het Parlement ruim denkwerk op touw gezet over de democratie en de vernieuwing van de wijzen waarop ze werkt, via colloquia, conferenties, tentoonstellingen, het burgerpanel of de modernisering van het petitierecht. Bij de recente viering van dertig jaar Brussel Parlement stond het thema “De democratie bewonen” centraal.

Projectoproep

Om deze dynamiek verder te zetten, lanceerde het Brussels Parlement een offerteoproep aan vzw’s die in het Brussels Gewest via evenementen, projecten of activiteiten, ijveren voor meer dialoog tussen politici en burgers en/of voor meer participatieve democratie.

Voor de toekenning van de voorziene financiële ondersteuning (maximum 15.000 euro per project) aan een evenement, een project of een activiteit dat in aanmerking zou komen, zal worden gekeken naar creativiteit, ontwikkeling, mogelijke reproductie of duurzaamheid ervan.

 

Winnaars

De jury van de “Prijs van het Brussels Parlement”, samengesteld uit de leden van het Bureau van het Parlement (1), voorgezeten door voorzitter Charles Picqué en bijgestaan door een externe deskundige (2), heeft tijdens haar vergadering van 22 mei 2019 drie winnaars van de Prijs van het Brussels Parlement aangewezen. Het gaat om:

1. Civix vzw

Deze vzw wil jongeren weer interesse voor de politiek bijbrengen. Civix is een onpartijdig burgerinitiatief op vrijwillige basis dat er onder meer toe strekt stemonthouding te bestrijden. Daartoe heeft een team van een dertigtal studenten van diverse herkomst een onpartijdige en volledig gratis applicatie voor de verkiezingen van 26 mei 2019 ontwikkeld waarmee de burgers de programma’s kunnen vergelijken, in contact treden met de kandidaten en begrijpen wat er bij de verkiezingen op het spel staat en hoe de instellingen werken.

Meer info: civix.be

Het project?

Het team van Civix is van plan het project verder uit te werken via een nieuw platform (website) dat niet alleen het programma van de politieke partijen, maar ook didactisch verantwoorde inhoud over de Belgische politiek (video’s, quiz) zal verspreiden en waar de burgers vragen zullen kunnen stellen aan de partijen over alle onderwerpen die te maken hebben met hun dagelijks leven. Op het programma staan ook conferenties en evenementen.

 

2. Open Collective Brussels vzw

Deze vzw heeft als doel burgerinitiatieven te steunen die ertoe strekken de levenskwaliteit en de arbeidsomstandigheden in Brussel via innoverende projecten te verbeteren. De vzw is actief op het online platform BrusselsTogether, dat een aantal diensten samenbrengt en aanbiedt aan burgercollectieven die zelfvoorzienend willen zijn, maar niet de rechtsvorm van een vzw wensen aan te nemen. Het collectief WeBrussels is een municipalistische beweging die participatieve democratie op lokaal niveau bevordert.

Meer info: www.webrussels.org, fearlesscities.webrussels.org, www.facebook.com/webrussels

Het project?

In september 2018 hebben Open Collective Brussels en zijn collectief WeBrussels de conferentie Fearless Cities Brussels georganiseerd na Barcelona, Warschau en New York. Het experiment was opgezet om de banden tussen burgers van kosmopolitische steden nauwer aan te halen, teneinde de individuele en collectieve angsten te identificeren en te overstijgen en Brussel om te vormen tot een “Fearless City”. In 2019 wenst de vzw een nieuw experiment met participatieve democratie van dat type te organiseren. Het zal een avontuur zijn dat uitgaat van de realiteit zoals de bewoners van de Noordwijk in Brussel die ervaren. In het kader van een interactief experiment zullen burgers uit heel Brussel inspiratie komen opdoen in die wijk en naar oplossingen zoeken om een en ander in beweging te brengen en hun visies en opinies kenbaar te maken aan de politici.

 

3.  Jeugd Parlement Jeunesse vzw

Deze vzw heeft als doel jongeren het Belgische wetgevingsproces te laten ontdekken en begrijpen en vooral jongeren uit de verschillende taalgemeenschappen van het land bijeen te brengen. Jeugd Parlement Jeunesse organiseert al meer dan 12 jaar parlementaire simulaties van 6 dagen ter attentie van jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar.

Meer info : jeugdparlementjeunesse.be

Het project?

Het project “School” werd de eerste keer uitgetest in de Senaat in februari 2019 en is bestemd voor jongeren van 16 tot 18 jaar uit Nederlandstalige en Franstalige scholen.

Het gaat om een simulatie van een dag parlementair werk op basis van een wetsontwerp over een actueel onderwerp dat door 3 fictieve partijen wordt besproken. De besprekingen worden geleid door de leden van de vzw. Deze simulatie zou kunnen plaatshebben in het Brussels Parlement in november/december 2019 en in februari 2020.

 

(¨*1)    Leden van het Bureau die in de jury zitten: Fouad Ahidar, Stefan Cornelis, René Coppens, Céline Delforge, Liesbet Dhaene, Willem Draps, André du Bus de Warnaffe, Nadia El Yousfi, Marc-Jean Ghyssels, Annemie Maes, Martine Payfa en Viviane Teitelbaum.

(*2)    Externe deskundige: Ludivine Damay, hoogleraar aan de ULB.

Contact

Voor elke vraag, Sophie Dierickx, sdierickx@parlement.brussels of +32 (0)2 549 62 03.