Logo Parlement Buxellois

Petitierecht

 

 
Demi-cercle

Het petitierecht, dat opgenomen is in artikel 28 van de Grondwet, is onlangs hervormd teneinde meer burgers aan te sporen om petities te richten tot het Brussels Parlement.

Het is de bedoeling om de burgers een instrument te geven om hun stem te laten horen over concrete kwesties die onder de beleidsbevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie vallen.

De petities zijn eveneens een nuttig instrument voor het parlementaire werk want zij kunnen dienen om wetgeving op te stellen of te verbeteren, de controle op de Regering te versterken of het Parlement een standpunt te doen innemen.

Voortaan zal elke petitie onderzocht worden door de Brusselse parlementsleden.

Als de petitie ontvankelijk is verklaard, zal de bevoegde commissie beslissen:

  1. of aan het geuite verzoek kan worden tegemoetgekomen in het kader van een parlementair debat dan wel of er reeds aan tegemoetgekomen is;
  2. om de petitie te bezorgen aan de Regering of het Verenigde College teneinde meer uitleg te bekomen;
  3. en/of de petitie te behandelen.
     

De indiener van een petitie heeft recht op antwoord uiterlijk binnen zes maanden na indiening.

Als een petitie ondertekend is door 1.000 personen die hun woonplaats hebben op het grondgebied van het Brussels Gewest en die ten minste zestien jaar oud zijn, heeft de indiener het recht om door het Parlement te worden gehoord.

Elke petitie moet op zijn minst ondertekend zijn door de petitionaris en zijn naam en voornaam, alsmede zijn woonplaats en geboortedatum leesbaar vermelden.

U kunt uw petitie via het platform democratie.brussels indienen of uw petitie op papier sturen naar de heer Rachid Madrane, Voorzitter van het Brussels Parlement – 1005 Brussel, of in elektronische versie (PDF) naar e-mailadres: griffie@parlement.brussels.