Logo Parlement Buxellois

Conferentie van Europese Regionale Wetgevende Assemblees (CALRE)

Demi-cercle

Sinds de oprichtingsverklaring van Oviedo in 1997 heeft de CALRE tot taak de democratische en participatieve beginselen in het kader van de Europese Unie te verdiepen, de waarden en beginselen van de regionale democratie te verdedigen en de banden tussen de regionale wetgevende vergaderingen te versterken.

Het voorzitterschap van de CALRE wordt elk jaar door een ander lid bekleed.

In 2023 werd Rachid Madrane, voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, verkozen tot voorzitter van de CALRE. Dit was een gelegenheid om de synergieën en banden tussen de CALRE en de Europese instellingen te versterken.

Op 1 januari 2024 heeft José Manuel Rodrigues, voorzitter van de assemblee van de autonome regio Madeira, het voorzitterschap van de CALRE overgenomen.

Bekijk hieronder de video met een terugblik op de CALRE in 2023 onder het voorzitterschap van Rachid Madrane, voorzitter van het Brussels Parlement.

Werking

De CALRE bestaat uit een plenaire vergadering, waarin de voorzitters van alle parlementen die deel uitmaken van de Conferentie zitting hebben, en een permanent comité bestaande uit zeven voorzitters, één uit elk land.

Het voorzitterschap van de CALRE wordt elk jaar door een ander lid bekleed.

De CALRE omvat tien werkgroepen met de volgende thema’s:

  • Subsidiariteit
  • Gelijkheid en de demografische uitdaging
  • Betere regelgeving en evaluatie van beleid
  • Cohesiebeleid
  • Opleiding in legaliteit en antimaffiacultuur
  • Taalkundige en culturele diversiteit
  • Migratiebeleid
  • Natuurrampen
  • Strategie voor duurzame ontwikkeling van de Europese regio’s
  • Empowerment van vrouwen en bestrijding van gendergerelateerd geweld

Elk jaar neemt de CALRE tijdens de plenaire vergadering bij consensus een verklaring aan waarin de regionale dimensie van de Europese integratie wordt benadrukt en meer in het bijzonder de rol van de regionale parlementen bij de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

Bekijk de video over de taken en de werking van de CALRE: