Logo Parlement Buxellois

Activiteiten voor de scholen

Demi-cercle

rondleidingen

Het Brussels Parlement organiseert, op voorafgaande afspraak, bezoeken voor groepen scholieren, studenten of volwassenen met een inleidende uiteenzetting, de vertoning van een korte film over het Parlement en zijn werking en een vragenuurtje met de mogelijkheid om, op verzoek, in dialoog te treden met parlementsleden.

Contact
Dienst Communicatie en Externe Relaties: 02 549 62 97 – 02 549 63 86 – communicatie@parlement.brussels.

Workshops voor leerlingen van 15 tot 18 jaar: van september 2023 tot maaart 2024

“Jeugd Parlement Jeunesse (JPJ) – Schoolproject” – Parlementaire simulatie

Met meer dan 12 jaar ervaring op de teller in de organisatie van simulaties van parlementair werk gedurende een week voor jongeren tussen 18 en 25 jaar in de Senaat, organiseert het JPJ in samenwerking met het Brussels Parlement een tweetalige simulatie van een dag parlementair werk. Een honderdtal Nederlandstalige en Franstalige jongeren kunnen discussiëren en ideeën uitwisselen over een fictief ontwerp van ordonnantie betreffende de netheid in Brussel.

Praktisch

De simulatie van een dag parlementair werk gebeurt op basis van een ontwerp van ordonnantie dat een lid van het JPJ heeft opgesteld over een actueel thema. Drie fictieve politieke partijen (links/centrum/rechts) nemen deel aan de bespreking van het ontwerp. De leerlingen van de verschillende klassen worden in die drie subgroepen verdeeld. Het door de “minister van het JPJ” ingediend ontwerp van ordonnantie wordt vervolgens besproken, geamendeerd en onderworpen aan een stemming door de jonge parlementsleden uit de drie partijen. Voordat de simulatie in het Parlement plaatsheeft, organiseert het JPJ eerst een voorbereiding van 50 minuten in de klas.

Pedagogische doelstellingen

 • De rol en werking van een Parlement leren begrijpen;
 • Inzicht krijgen in het parlementaire werk en meer in het bijzonder met het parcours van een ordonnantie of Brussels Wet (gedachtewisseling, amendementen en stemming);
 • De rol van de partijen en de verschillende politieke kleuren begrijpen;
 • Andere jongeren van verschillende scholen en met verschillende achtergronden ontmoeten;
 • Ervaring opdoen met de tweetaligheid in Brussel en het belang om de andere taal te beheersen;
 • Kennis maken met participatieve democratie.

De workshop in beelden
Ontdek het televisiejournaal van het team van het JPJ:

Meer info

 • Tweetalige animatie Nederlands-Frans (met simultaanvertaling in het halfrond);
 • Deelname van verschillende scholen aan elke sessie;
 • Leerlingen van de 3e graad van het secundair onderwijs;
 • Duur van de activiteit : een ganse dag en 50 ‘ voorbereiding in klas voorafgaand de simulatie;
 • Datum en uren: de activiteit is volzet;
 • Inschrijvingen: schoolproject@jeugdparlementjeunesse.be
 • Plaats: Brussels Parlement – Lombardstraat 69 te 1000 Brussel.

Contact
Dienst Communicatie en Externe Relaties: 02 549 62 04 – 02 549 63 84.
Jeugd Parlement Jeunesse: schoolproject@jeugdparlementjeunesse.be.

 

“Jouw stem jouw keuze. Jij gaat stemmen !” – Animatie

Ontwikkeld door en geanimeerd samen met “Infor Jeunes Bruxelles en Bruxelles-J”, laat Jouw stem jouw keuze. Jij gaat stemmen !de leerlingen toe kennis te maken met de politieke besluitvorming op het gewestelijk niveau. De activiteit heeft tot doel de leerlingen het institutionele landschap en de Belgische politiek te laten begrijpen en hen op een leuke manier kennis te laten maken met het stemrecht, de uitoefening van actief en verantwoordelijk burgerschap, de bevoegdheden van het Brussels Parlement en de werking van de democratie. Georganiseerd in het halfrond van het Brussels Parlement, geeft het jongeren die de stemgerechtigde leeftijd hebben de gelegenheid een kijkje te nemen achter de schermen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om een voormiddag de plaats in te nemen van de Brusselse volksvertegewoordigers.

Praktisch

Verdeeld in kleine groepjes, zullen de jongeren een voormiddag lang de rol spelen van kandidaten bij de gewestverkiezingen. Zij zullen zich moeten organiseren in politieke partijen, hun politiek programma uitwerken en hun beleidsprioriteiten bepalen voor het beheer van hun Gewest. Daarna zullen ze hun programma moeten voorstellen in het halfrond voor de ganse groep. Alle aanwezige jongeren zijn immers ook potentiële kiezers. Een quiz over de werking van de Belgische instellingen zal de voormiddag afsluiten

Pedagogische doelstellingen

 • Bij de leerlingen interesse opwekken voor verkiezingen en het belang ervan en voor hun rol als kiezer. En, meer in het algemeen, nagaan welke hun mening is ten aanzien van burgerparticipatie;
 • Leerlingen de rol en het functioneren van de Belgische politieke instellingen laten begrijpen;
 • Leerlingen informeren over de gewestelijke bevoegdheden en hen aan het denken zetten over het belang van verkiezingen en over de kwesties die op het spel staan bij gewestelijke verkiezingen;
 • Leerlingen wijzen op de rol van partijen en hen wegwijs maken in de verschillende politieke kleuren;
 • Leerlingen hun actief luisteren doen ontwikkelen en hen vormen inzake onderhandelings- en overtuigingstechnieken ;
 • Leerlingen laten kennismaken met de realiteit van de Brusselse tweetaligheid en het belang van het beheersen van de andere taal;
 • Leerlingen een participatieve democratische ervaring laten beleven.

De workshop in beelden

Meer info

 • Tweetalige animatie Nederlands-Frans (met simultaanvertaling in het halfrond);
 • Deelname van meerdere scholen aan elke sessie;
 • Leerlingen van de 3de graad van het secundair onderwijs;
 • Duurtijd van de animatie: 4u;
 • Datums en uren: de activiteit is volzet.
 • Inschrijvingen via het online formulier.

Contact

Dienst Communicatie en Externe Relaties: 02 549 62 04 – 02 549 63 84.

Reporters in het Brussels Parlement” – Workshop

Deze workshop werd uitgewerkt in samenwerking met het Belvue-museum, en bestaat uit een videoreportage van een Brussels parlementslid door een klas, verdeeld in groepjes. De videoreportage wordt in de namiddag gemonteerd in het Belvue-museum.

Praktisch:

Het interview wordt voorbereid door de leerkracht, die van het Belvue-museum educatief materiaal krijgt, alsook een biografische fiche van de te interviewen volksvertegenwoordiger en informatie over diens wetgevende activiteiten.

Op de dag van de workshop bereiden de leerlingen, verdeeld in groepjes, in het Belvue-museum de vragen voor, die ze vervolgens aan de volksvertegenwoordiger zullen stellen. Het interview heeft plaats in het Brussels Parlement. De reportage wordt in de namiddag gemonteerd in het Belvue-museum.

Pedagogische doelstellingen

 • Inzicht krijgen in het werk van een journalist door een videoreportage te maken over een Brussels volksvertegenwoordiger;
 • Kennis maken met de rol van het Parlement, het belang van het parlementaire werk en het parcours van een ordonnantie.

Meer info

 • De workshops zijn bestemd voor leerlingen vanaf 15 jaar (4e jaar van het secundair onderwijs);
 • Duur van de activiteit: een ganse dag;
 • Datum: VOLZETDe workshops hebben enkel plaats op vrijdag, dagen waarop het Brussels Parlement zijn plenaire vergaderingen organiseert. Dit geeft de leerlingen tevens de gelegenheid de plenaire vergadering even bij te wonen en de Brusselse parlementsleden aan het werk te zien.
 • Inschrijven via het Belvue-museum.
 • Plaats: het Belvue-museum – Paleizenplein 7 te 1000 Brussel en het Brussels Parlement – Lombardstraat 69 te 1000 Brussel.

Contact
Dienst Communicatie en Externe Relaties: 02 549 62 04 – 02 549 63 84.

Workshops voor leerlingen van 11 tot 14 jaar

“Democracity” – Animatie

Tijdens dit educatief rollenspel richten de deelnemers een politieke partij op en stellen ze het partijprogramma op. Ze discussiëren en wisselen argumenten uit met andere partijen, bouwen vervolgens hun ideale stad en stemmen in het halfrond.

Praktisch
De leerlingen worden verdeeld in kleine groepen en spelen verschillende rollen bij het oprichten van hun partij en het bouwen van hun ideale stad. Vervolgens stemt iedereen over de voorstellen.

De animatie in beelden

Pedagogische doelstellingen

 • Inzicht krijgen in burgerschap en politiek;
 • Een plaats leren kennen waar het politieke leven zich afspeelt.

Meer info

 • Bent u leraar en wenst u ingelicht te worden over de datums van de toekomstige workshops, stuur dan uw e-mailadres naar communicatie@parlement.brussels;
 • Workshop voor leerlingen van 11 tot 14 jaar.

Contact
Dienst Communicatie en Externe Relaties: 02 549 62 04 – 02 549 63 84 – communicatie@parlement.brussels.