Logo Parlement Buxellois

Het Rechtscollege

 

 

Voorstelling

Het Rechtscollege is uit negen leden samengesteld (zes Franstaligen en drie Nederlandstaligen) die door het Parlement worden benoemd op voorstel van de Regering. Deze leden zijn geen volksvertegenwoordigers.

Het College is voornamelijk belast met het geschil betreffende de lokale verkiezingen. Het neemt beslissingen van rechtsprekende aard over de geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de gemeenteraden, van de raden voor maatschappelijk welzijn (OCMW) en de politieraden, alsook over de bezwaren voor overschrijding van het maximaal toegelaten verkiezingsuitgaven.

De actuele leden van het College werden tijdens de plenaire zitting van het Parlement van 3 mei 2024 aangewezen voor een mandaat van zes jaar. Het gaat om de heer Frédéric De Muynck (voorzitter), de heer Luc Denys (ondervoorzitter), de heren Christian Cloots, Stijn De Mars, Charles-Etienne Lagasse, Dominique Meeùs, Ilias Najem, mevrouw Célia Nennen en de heer Jean Philippe Rousseau.

De zetel van het Rechtscollege is gevestigd aan de Eikstraat 22, te 1000 Brussel

 

 

 

Beslissingen inzake verkiezingsuitgaven

—-