Logo Parlement Buxellois

Brusselse ombudsdienst

 

Bent u een burger die een probleem heeft met een Brusselse overheidsdienst?

Werkt u voor een Brusselse overheidsdienst en wilt u een onregelmatigheid of fraude melden?

Neem dan contact op met de Brusselse ombudsdienst.

Als onafhankelijke overheidsinstelling heeft de Brusselse ombudsdienst de opdracht toe te zien op de naleving van de rechten van de burgers, het goede bestuur en de integriteit binnen de Brusselse overheidsdiensten.

De ombudsdienst behandelt het volgende:

  • klachten van personen die zich persoonlijk benadeeld voelen door een handeling of de werking van een Brusselse overheidsdienst;
  • meldingen van personeelsleden van een Brusselse overheidsdienst die kennis hebben gekregen van een integriteitsschending waardoor het algemeen belang is geschaad.

Om contact op te nemen met de ombudsdienst, ga naar de website van de dienst www.ombuds.brussels.

Deze dienst wordt geleid door Catherine De Bruecker, die door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, het Parlement van de Franstalige Brusselaars en de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie benoemd werd tot Brusselse ombudsvrouw met een mandaat van vijf jaar.

Elk jaar brengt de ombudsdienst aan de Brusselse parlementen verslag uit van zijn bevindingen en doet de dienst aanbevelingen om de administratieve praktijken en de regelgeving te verbeteren.

Contactgegevens van de Brusselse ombudsdienst:

  • klachten@ombuds.brussels
  • +32 2 549 67 00 : Contacteer ons telefonisch iedere maandag en donderdag van 14u tot 17u en iedere dinsdag, woensdag en vrijdag van 9u tot 12u
  • Ons kantoorgebouw is enkel toegankelijk op afspraak : Oud Korenhuis 1, 1000 Brussel