Logo Parlement Buxellois

Brusselse ombudsdienst

 

Als onafhankelijke overheidsinstelling heeft de Brusselse ombudsdienst de opdracht toe te zien op de naleving van de rechten van de burgers, het goede bestuur en de integriteit binnen de Brusselse administraties.

Deze dienst wordt geleid door Catherine De Bruecker, die door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, het Parlement van de Franstalige Brusselaars en de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie benoemd werd tot Brusselse ombudsvrouw voor een mandaat van vijf jaar.

Catherine De Bruecker is begin januari 2022 in functie getreden. Zij werkt actief aan de oprichting van de Brusselse ombudsdienst, waarvan de openstelling voor het publiek gepland is op 1 september 2022.

De ombudsdienst zal het volgende behandelen:

  • klachten van burgers die zich onrechtmatig voelen behandeld door het optreden of de werking van een Brusselse overheidsdienst;
  • meldingen van personeelsleden van een Brusselse overheidsdienst die kennis hebben van een integriteitsschending waardoor het algemeen belang wordt aangetast.

Elk jaar zal de ombudsdienst aan de Brusselse parlementen verslag uitbrengen van zijn bevindingen en aanbevelingen doen om de administratieve praktijken en de regelgeving te verbeteren.

In afwachting van de openstelling van de dienst registreert de ombudsdienst alleen de klachten en meldingen die hij ontvangt.

Bedankt voor uw begrip en geduld!

 

Contactgegevens van de Brusselse ombudsdienst:

Eikstraat 22
1000 Brussel
contact@ombuds.brussels