Logo Parlement Buxellois

democratie.brussels

Ook jij kan mee de toekomst van Brussel bepalen! 

Demi-cercle

Het platform voor burgerparticipatie democratie.brussels geeft Brusselaars de kans om deel te nemen aan of gebruik te maken van meerdere participatieprocessen:

In concreto, biedt democratie.brussels u de mogelijkheid:

  • om voorstellen voor thema’s in te dienen (burgervoorstellen of petities);
  • om deze voorstellen te ondertekenen;
  • om de vooruitgang ervan te volgen.

De gespreksonderwerpen zijn veelzijdig: werk, gezondheid, cultuur, leefmilieu, mobiliteit, opleiding, beleid ten aanzien van personen met een handicap, wonen, enz.

democratie.brussels is een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en van het Parlement francophone bruxellois.

Burgervoorstellen

Aan de hand van een burgervoorstel kunnen de Brusselaars een debat op gang brengen in het Parlement, tussen bij loting gekozen burgers en parlementsleden, binnen een overlegcommissie.

Daarvoor moet het burgervoorstel worden ondertekend door ten minste 1.000 personen (burgers vanaf 16 jaar en inwoners van het Brussels Gewest)

Het indienen van een burgervoorstel wil niet zeggen dat u automatisch zal kunnen deelnemen aan een overlegcommissie die zou kunnen worden opgericht.

Meer informaties over de burgervoorstellen.

Overlegcommissies

Een overlegcommissie is een plaats voor debat tussen parlementsleden en bij loting gekozen burgers. Ze is samengesteld uit ¾ burgers en ¼ parlementsleden.

Een commissie wordt opgericht om een welbepaald thema te behandelen dat kan worden voorgesteld door de Brusselaars (burgervoorstel) of door de parlementsleden.

Na verscheidene vergaderingen van de overlegcommissie, stellen de parlementsleden en de burgers samen aanbevelingen voor die in het parlement zullen worden behandeld.

Uiteindelijk kunnen de aanbevelingen leiden tot wetgeving, vragen aan de regering… en zullen zij dus de politieke beslissingen sturen.

Meer informaties over de overlegcommissies.

Petities

Een petitie is een concrete vraag die gericht is aan het voorzitterschap van het Parlement. Zij kan door één of meerdere personen samen worden ondertekend en ingediend.

Het Parlement is verplicht om iedere ingediende petitie te beantwoorden.

Een door 1000 personen ondertekende petitie (burgers vanaf 16 jaar en inwoners van het Brussels Gewest) geeft onder bepaalde voorwaarden recht op een hoorzitting in de bevoegde commissie.

Meer informaties over de petities.