Logo Parlement Buxellois
Terug

Bezoek van de ambassadeur van Frankrijk

31/01/2023

Brussels parlementsvoorzitter Rachid Madrane heeft op 30 januari 2023 de ambassadeur van Frankrijk, de heer François Sénémaud, ontvangen.

De geografische nabijheid, het feit dat we een taal en een cultuur delen en onze gedeeltelijke gemeenschappelijke geschiedenis, hebben ertoe geleid dat België en Frankrijk op vele gebieden nauwe en betrouwbare betrekkingen hebben opgebouwd. De Fransen vormen bovendien de grootste buitenlandse gemeenschap in Brussel.

Zij bespraken de huidige politieke situatie in beide landen. Voorts hebben ze zeer interessante gedachtewisselingen gehad over de crisis van de representatieve democratie en over burgerparticipatie.

Op een moment dat in Frankrijk de eindfase in de burgerconventie over het levenseinde is bereikt, bespraken zij de initiatieven die het Brussels Parlement heeft genomen om de burgerparticipatie te versterken, zoals de vereenvoudiging van het petitierecht, de oprichting van overlegcommissies waarin bij loting gekozen burgers en parlementsleden samen zitting hebben, of de regelmatige organisatie van burgerpanels.

De ontmoeting vond plaats in aanwezigheid van mevrouw Anne Monnier, adviseur van de ambassadeur, de heer Hugues Timmermans, griffier van het Brussels Parlement, en de heer Michel Beerlandt, adjunct-griffier.