Logo Parlement Buxellois
Terug

Catherine De Bruecker wordt de eerste ombudsvrouw voor het Brussels gewest

10/12/2021

PERSBERICHT - 10 december 2021

Tot nog toe was Brussel het enige gewest in het land zonder een ombudsdienst. Deze situatie verandert begin 2022, met de benoeming van Catherine De Bruecker als eerste Brusselse ombudsvrouw. Voortaan zullen Brusselaars zich tot de ombudsdienst kunnen wenden wanneer ze menen een probleem te hebben met een Brusselse administratie. Dat kan gaan om een gewestelijke dienst, een dienst van de Franse Gemeenschapscommissie of zelfs om een gemeente die zelf niet over een ombudsdienst beschikt.

Mevrouw De Bruecker werd aangeduid na een veeleisende selectieprocedure. Daarvoor werd in februari 2020 een oproep tot het indienen van kandidaatstellingen gelanceerd.

De kandidaten werden onderworpen aan een door een raadgevend comité opgestelde schriftelijke proef en aan een door een selectiecomité georganiseerd assessment. Na gesprekken met de vier kandidaten die voor deze proeven slaagden, bracht het comité een advies uit over de profielen die geschikt waren voor de functie.

De kandidaten werden vervolgens achter gesloten deuren gehoord door een paritair comité, bestaande uit vertegenwoordigers van het Bureau van het Brussels Parlement en het Bureau van de Franstalige parlementsleden.

In juni heeft dit gemeenschappelijke orgaan een met redenen omkleed voorstel voor de benoeming van mevrouw De Bruecker aan de parlementsleden voorgelegd. De drie verenigde vergaderingen zijn vanmorgen overgegaan tot de hoorzitting met mevrouw De Bruecker. Vanmiddag stemde elk van hen voor haar benoeming.

Mevrouw De Bruecker is licentiate in de rechten, gespecialiseerd in institutionele bemiddeling en administratief recht en is viertalig. Zij is vertrouwd met de opdracht die van een parlementaire ombudsdienst wordt verwacht en beschikt over een ruime kennis van de werking van de overheidsadministraties, aangezien zij twee termijnen als federale ombudsvrouw (2005-2019) heeft uitgezeten.

In deze hoedanigheid nam zij deel aan de oprichting en ontwikkeling van het Integriteitscentrum, een nuttige ervaring wanneer een Europese richtlijn vereist dat alle openbare instellingen een klokkenluiderssysteem opzetten (een bevoegdheid die werd toevertrouwd aan de Brusselse Ombudsdienst). Via het Belgische netwerk ombudsman.be en het International Ombudsman Institute (IOI), is zij in het bijzonder betrokken geweest bij de ontwikkeling en versterking van bemiddelingsinstellingen in België en Europa.

Mevrouw De Bruecker zal begin 2022 aantreden, voor een termijn van vijf jaar.

Door het voor de Brusselaars eindelijk mogelijk te maken een beroep te doen op een ombudsdienst wanneer zij menen een probleem te hebben met een Brusselse administratie, herstellen wij de gelijke rechten en verdedigen wij de grondrechten van de inwoners van ons gewest. Het verheugt me dat deze opdracht wordt toevertrouwd aan iemand met de kwaliteiten van mevrouw De Bruecker: haar ruime ervaring zal erg waardevol blijken voor het opzetten van deze gloednieuwe instelling”, aldus Brussels parlementsvoorzitter Rachid Madrane.

Perscontacten:
Sandra Noben (NL - voorzitterschap): snoben@parlement.brussels - 0475 29 35 76
Stefaan Van Gijseghem (Dienst Communicatie en Externe Betrekkingen) - svangijseghem@parlement.brussels - 0496 06 58 22