Logo Parlement Buxellois
Marion Lemesre
Politieke functie

Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement sedert 12 juli 1989, Schepen van de Stad Brussel

Voormalige politieke functies

Gewezen voorzitster van de MR-fractie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Geboorte 22 juli 1954 te Brussel
Diploma's Licentiate in de Journalistiek en Sociale Communicatie
Commissies Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling (ondervoorzitster)
Commissie voor de Gezondheid (plaatsvervangster)
Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken (plaatsvervangster)
Commissie voor Binnenlandse Zaken (plaatsvervangster)
Commissie belast met de Europese aangelegenheden (plaatsvervangster)
Bijzondere commissie over de DBDMH (plaatsvervangster)
Bijzondere commissie voor het onderzoek naar de staat van de Brusselse tunnels (plaatsvervangster)
Parlementaire werkzaamheden Wetgevende activiteiten
Vragen en interpellaties
Bezoldigingen 2017 123 532,62 € bruto waarvan
  Parlementaire vergoeding : 123 532,62 € bruto
Contact Marion Lemesre

BHP – MR-fractie – 1005 Brussel

marion.lemesre@parlement.brussels
www.marionlemesre.be/