Logo Parlement Buxellois
Bruno De Lille
Politieke functie

Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement sedert 20 juli 2014
Voorzitter van de Groen-fractie

Voormalige politieke functies

Gewezen Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2009-2014)

Geboorte 2 juli 1973 te Kortrijk
Diploma's Meester in de Dramatische Kunsten (Conservatorium Antwerpen)
Commissies Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling (ondervoorzitter)
Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken (vast lid)
Commissie voor de Infrastructuur (vast lid)
Commissie belast met de Europese aangelegenheden (vast lid)
Adviescomité voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen (vast lid)
Commissie voor de begroting en rekening van het Parlement (vast lid)
Comité voor de follow-up van de wetgeving (vast lid)
Bijzondere commissie voor het onderzoek naar de staat van de Brusselse tunnels (vast lid)
Commissie voor de Gezondheid (plaatsvervanger)
Commissie voor de Huisvesting (plaatsvervanger)
Commissie voor de Sociale Zaken (plaatsvervanger)
Commissie voor de Territoriale Ontwikkeling (plaatsvervanger)
Commissie voor Binnenlandse Zaken (plaatsvervanger)
Commissie voor Leefmilieu en de Energie (plaatsvervanger)
Bijzondere commissie over de DBDMH (plaatsvervanger)
Parlementaire werkzaamheden Wetgevende activiteiten
Vragen en interpellaties
Bezoldigingen 2017 143 960,64 € bruto waarvan
  Parlementaire vergoeding : 123 532,62 € bruto
  Vergoeding voor bijzondere functies bij het Brussels Parlement (fractievoorzitter) : 20 428,02 € bruto
Contact Bruno De Lille

BHP
Groen-fractie
1005 Brussel

bruno.delille@groen.be
www.brunodelille.be