Logo Parlement Buxellois
Julien Uyttendaele
Politieke functie

Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement sedert 10 juni 2014

Beroep Advocaat
Geboorte 4 mei 1991 te Anderlecht
Diploma's Master en Droit public et droit de l'entreprise (ULB, 2014) Master complémentaire en droit économique (ULB, 2016)
Commissies Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken (vast lid)
Commissie voor de Huisvesting (vast lid)
Commissie belast met de Europese aangelegenheden (vast lid)
Adviescomité voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen (vast lid)
Commissie voor de Gezondheid (plaatsvervanger)
Commissie voor de Infrastructuur (plaatsvervanger)
Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling (plaatsvervanger)
Commissie voor Leefmilieu en de Energie (plaatsvervanger)
Comité voor de follow-up van de wetgeving (plaatsvervanger)
Parlementaire werkzaamheden Wetgevende activiteiten
Vragen en interpellaties
Bezoldigingen 2017 123 532,62 € bruto waarvan
  Parlementaire vergoeding : 123 532,62 € bruto
Contact Julien Uyttendaele

Henri Jasparlaan 99/1 – 1060 Brussel

julien.uyttendaele@parlement.brussels julien@uyttendaele.brussels