Logo Parlement Buxellois
Julien Uyttendaele
Politieke functie

Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement sedert 2014

Gecoöpteerd senator

Beroep Advocaat
Geboorte 4 mei 1991 te Anderlecht
Diploma's Master in de Rechten (ULB, 2014), Master na Master in de economische rechten (ULB, 2016)
Commissies Commissie voor Mobiliteit (ondervoorzitter)
Commissie belast met de Europese aangelegenheden (vast lid)
Comité voor de follow-up van de wetgeving (vast lid)
Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken (plaatsvervanger)
Commissie voor Leefmilieu en de Energie (plaatsvervanger)
Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling (plaatsvervanger)
Adviescomité voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen (plaatsvervanger)
Parlementaire werkzaamheden Wetgevende activiteiten
Vragen en interpellaties
Contact Julien Uyttendaele

Henri Jasparlaan 99/1
1060 Brussel

julien@uyttendaele.brussels
/www.uyttendaele.brussels/