Logo Parlement Buxellois
Gilles Verstraeten
Politieke functie

Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement sedert 2019

Secretaris van het Parlement

Geboorte 6 november 1986 te Kortrijk
Diploma's Bachelor Rechten
Commissies Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling (vast lid)
Comité voor de follow-up van de wetgeving (vast lid)
Commissie voor de Gezondheid en Bijstand aan personen (vast lid)
Commissie voor de Algemene Bicommunautaire Zaken (vast lid)
Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken (plaatsvervanger)
Commissie voor Binnenlandse Zaken (plaatsvervanger)
Commissie voor Leefmilieu en de Energie (plaatsvervanger)
Commissie voor Mobiliteit (plaatsvervanger)
Commissie voor de Huisvesting (plaatsvervanger)
Commissie voor de Territoriale Ontwikkeling (plaatsvervanger)
Commissie belast met de Europese aangelegenheden (plaatsvervanger)
Adviescomité voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen (plaatsvervanger)
Parlementaire werkzaamheden Wetgevende activiteiten
Vragen en interpellaties
Contact Gilles Verstraeten

BHP : N-VA Fractie – 1005 Brussel
02 549 64 67
0499 52 87 07

gilles.verstraeten@n-va.be
/www.gillesverstraeten.be/