Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-82/1-16/17

Kruispuntbank van de wetgeving
B-82/1-16/17 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds, gedaan te Brussel op 5 oktober 2016.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en): Externe Betrekkingen
Verdragen en samenwerkingsakkorden
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17
Datum stemming: 17/11/2017 Datum van bekrachtiging: 07/12/2017 Datum publicatie: 20/12/2017
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
19/06/2017 Indiening Verenigd College B-82/1-16/17 
04/10/2017 Aanwijzing van de rapporteur Anne-Charlotte d'Ursel  
04/10/2017 Algemene bespreking in commissie  
04/10/2017 Bespreking van de artikelen in commissie  
04/10/2017 Stemmingen in commissie  
04/10/2017 Aangenomen in commissie  
04/10/2017 Schriftelijk verslag Anne-Charlotte d'Ursel B-82/2-17/18 
17/11/2017 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 7 (17/18)  9
17/11/2017 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 7 (17/18)  9
17/11/2017 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 7 (17/18)  15
17/11/2017 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 7 (17/18)  15
20/12/2017 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur