Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-271/1-15/16

Kruispuntbank van de wetgeving
A-271/1-15/16 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en enkele procedurele bepalingen van andere ordonnanties.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Gewestelijke belastingen en heffingen (algemeen)
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16
Datum stemming: 18/12/2015 Datum van bekrachtiging: 18/12/2015 Datum publicatie: 30/12/2015
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
27/11/2015 Indiening Regering A-271/1-15/16 
04/12/2015 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 15 (15/16)  16
07/12/2015 Aanwijzing van de rapporteur Emmanuel De Bock, Julien Uyttendaele  
07/12/2015 Algemene bespreking in commissie  
07/12/2015 Bespreking van de artikelen in commissie  
07/12/2015 Stemmingen in commissie  
07/12/2015 Aangenomen in commissie  
07/12/2015 Schriftelijk verslag Julien Uyttendaele, Emmanuel De Bock A-271/2-15/16 
18/12/2015 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 18 (15/16)  8
18/12/2015 Tussenkomst Julien Uyttendaele V.V. 18 (15/16)  9
18/12/2015 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 18 (15/16)  12
18/12/2015 Tussenkomst Olivier de Clippele V.V. 18 (15/16)  15
18/12/2015 Tussenkomst Bruno De Lille V.V. 18 (15/16)  21
18/12/2015 Tussenkomst Stefan Cornelis V.V. 18 (15/16)  30
18/12/2015 Tussenkomst Johan Van den Driessche V.V. 18 (15/16)  32
18/12/2015 Tussenkomst Zoé Genot V.V. 18 (15/16)  36
18/12/2015 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 18 (15/16)  44
18/12/2015 Tussenkomst Jef Van Damme V.V. 18 (15/16)  52
18/12/2015 Tussenkomst Benoît Cerexhe V.V. 18 (15/16)  55
18/12/2015 Tussenkomst Paul Delva V.V. 18 (15/16)  60
18/12/2015 Tussenkomst Michaël Verbauwhede V.V. 18 (15/16)  62
18/12/2015 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 19 (15/16)  47
18/12/2015 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 19 (15/16)  61
18/12/2015 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 19 (15/16)  61
30/12/2015 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur