Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-141/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
A-141/1-19/20 Ontwerp van ordonnantie houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
03/02/2020 Indiening Regering A-141/1-19/20 
07/02/2020 Verwijzing commissie Economische Zaken en Tewerkstelling V.V. 15 (19/20)  13
06/05/2020 Door zijn auteur ingetrokken