Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-62/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
A-62/1-19/20 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der Successierechten teneinde de belasting op meerwaarde gelijk te stellen met successiebelasting voor in het buitenland gelegen onroerende goederen.
 
Indiener: Weytsman David
Schepmans Françoise
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
05/11/2019 Indiening David Weytsman, Françoise Schepmans A-62/1-19/20 
29/11/2019 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 8 (19/20)  12
02/12/2019 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 8 (19/20)  12