Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-234/1-20/21

Kruispuntbank van de wetgeving
A-234/1-20/21 Voorstel van ordonnantie ertoe strekkende vrijstellingen toe kennen van de algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie ten gevolge van de Covid-19-crisis.
 
Indiener: Weytsman David
Bertrand Alexia
Barzin Clémentine
Leisterh David
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 18/12/2020 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
13/10/2020 Indiening David Weytsman, Alexia Bertrand, Clémentine Barzin, David Leisterh A-234/1-20/21 
23/10/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 6 (20/21)  2
23/10/2020 Verwijzing commissie Economische Zaken en Tewerkstelling V.V. 6 (20/21)  2
28/10/2020 Bespreking uitgesteld  
02/12/2020 Aanwijzing van de rapporteur Véronique Lefrancq  
02/12/2020 Algemene bespreking in commissie  
02/12/2020 Bespreking van de artikelen in commissie  
02/12/2020 Stemmingen in commissie  
02/12/2020 Verworpen in Commissie  
14/12/2020 Schriftelijk verslag Véronique Lefrancq A-234/2-20/21 
17/12/2020 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 14 (20/21)  2
17/12/2020 Tussenkomst Véronique Lefrancq V.V. 14 (20/21)  2
17/12/2020 Tussenkomst David Weytsman V.V. 14 (20/21)  5
17/12/2020 Tussenkomst Barbara de Radigués V.V. 14 (20/21)  5
17/12/2020 Tussenkomst Gilles Verstraeten V.V. 14 (20/21)  6
17/12/2020 Tussenkomst Christophe Magdalijns V.V. 14 (20/21)  7
18/12/2020 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 17 (20/21)  20
18/12/2020 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 17 (20/21)  20