Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-227/1-20/21

Kruispuntbank van de wetgeving
A-227/1-20/21 Voorstel van ordonnantie tot invoering van premies ter ondersteuning van de huurders met beperkte inkomsten die een inkomensverlies ondergaan door de Covid-19-gezondheidscrisis en tot de financiering van deze premies via een solidariteitsbijdrage van multi-eigenaren.
 
Indiener: De Smedt Françoise
Handichi Youssef
Koplowicz Stéphanie
Busselen Jan
Obolensky Petya
Vancauwenberge Luc
Dagrin Francis
De Bock Caroline
Kerckhofs Jean-Pierre
Lahssaini Leila
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 21/01/2022 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
28/09/2020 Indiening Françoise De Smedt, Youssef Handichi, Stéphanie Koplowicz, Jan Busselen, Petya Obolensky, Luc Vancauwenberge, Francis Dagrin, Caroline De Bock, Jean-Pierre Kerckhofs, Leila Lahssaini A-227/1-20/21 
15/01/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 18 (20/21)  2
15/01/2021 Verwijzing commissie Huisvesting V.V. 18 (20/21)  2
09/12/2021 Aanwijzing van de rapporteur Carla Dejonghe  
09/12/2021 Algemene bespreking in commissie  
09/12/2021 Bespreking van de artikelen in commissie  
09/12/2021 Stemmingen in commissie  
09/12/2021 Verworpen in Commissie  
09/12/2021 Schriftelijk verslag Carla Dejonghe A-227/2-21/22 
21/01/2022 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 19 (21/22)  4
21/01/2022 Tussenkomst Carla Dejonghe V.V. 19 (21/22)  4
21/01/2022 Tussenkomst Françoise De Smedt V.V. 19 (21/22)  6
21/01/2022 Tussenkomst Vincent De Wolf V.V. 19 (21/22)  6
21/01/2022 Tussenkomst Mathias Vanden Borre V.V. 19 (21/22)  7
21/01/2022 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 19 (21/22)  7
21/01/2022 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 19 (21/22)  7
21/01/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 20 (21/22)  51
21/01/2022 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 20 (21/22)  52