Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-532/1-16/17

A-532/1-16/17 Voorstel van resolutie betreffende de terbeschikkingstelling van medewerkers aan ex-ministers en ex-staatssecretarissen en de beperking ervan in aantal en tijd vanaf 1 januari 2018.
 
Indiener: Van den Driessche Johan
Dhaene Liesbet
Van Achter Cieltje
Rubriek(en): Regering
Goed bestuur en transparantie
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
19/06/2017 Indiening Johan Van den Driessche, Liesbet Dhaene, Cieltje Van Achter A-532/1-16/17 
18/09/2017 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 1 (17/18)  22
18/09/2017 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 1 (17/18)  22