Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-236/1-20/21

A-236/1-20/21 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een systeem van variabele snelheidsbeperkingen en een ASLS-netwerk op de Ring van Brussel.
 
Indiener: d'Ursel Anne-Charlotte
Weytsman David
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 21/01/2022 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
14/10/2020 Indiening Anne-Charlotte d'Ursel, David Weytsman A-236/1-20/21 
15/01/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 18 (20/21)  3
15/01/2021 Verwijzing commissie Mobiliteit V.V. 18 (20/21)  3
21/12/2021 Aanwijzing van de rapporteur Marc Loewenstein  
21/12/2021 Algemene bespreking in commissie  
21/12/2021 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
21/12/2021 Stemmingen in commissie  
21/12/2021 Verworpen in Commissie  
21/12/2021 Schriftelijk verslag Marc Loewenstein A-236/2-21/22 
21/01/2022 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 20 (21/22)  35
21/01/2022 Tussenkomst Anne-Charlotte d'Ursel V.V. 20 (21/22)  35
21/01/2022 Tussenkomst Ingrid Parmentier V.V. 20 (21/22)  38
21/01/2022 Tussenkomst Marc Loewenstein V.V. 20 (21/22)  39
21/01/2022 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 20 (21/22)  40
21/01/2022 Tussenkomst Bianca Debaets V.V. 20 (21/22)  41
21/01/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 20 (21/22)  55
21/01/2022 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 20 (21/22)  55