Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-72/1-12/13

Kruispuntbank van de wetgeving
B-72/1-12/13 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Kaderovereenkomst inzake Partnerschap en Samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filippijnen, anderzijds, gedaan te Phnom Penh op 11 juli 2012.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en): Externe Betrekkingen
Europese partners
Kaderovereenkomst en Aanvullend Protocol
Internationale partners
 
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 12/13
Datum stemming: 07/02/2014 Datum van bekrachtiging: 27/02/2014 Datum publicatie: 02/04/2014
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
13/09/2013 Indiening Verenigd College B-72/1-12/13 
17/10/2013 Verwijzing naar commissie 3 (Verenigde commissies) V.V. 1 (13/14)  6
16/01/2014 Aanwijzing van de rapporteur , Nadia El Yousfi  
16/01/2014 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
16/01/2014 Bespreking van de artikelen in commissie  
16/01/2014 Stemmingen in commissie  
16/01/2014 Aangenomen in commissie  
16/01/2014 Schriftelijk verslag , Nadia El Yousfi B-72/2-13/14 
07/02/2014 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 9 (13/14)  12
07/02/2014 Tussenkomst V.V. 9 (13/14)  13
07/02/2014 Tussenkomst Nadia El Yousfi V.V. 9 (13/14)  13
07/02/2014 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 9 (13/14)  15
07/02/2014 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 9 (13/14)  27
07/02/2014 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 9 (13/14)  28
02/04/2014 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur