Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-96/1-17/18

Kruispuntbank van de wetgeving
B-96/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2017.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en): Begroting 2017
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 15/12/2017 Datum van bekrachtiging: 15/12/2017 Datum publicatie: 23/01/2018
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
31/10/2017 Indiening Verenigd College B-96/1-17/18 
31/10/2017 Verantwoording Verenigd College B-96/2-17/18 
22/11/2017 Aanwijzing van de rapporteur Viviane Teitelbaum  
22/11/2017 Algemene bespreking in commissie  
29/11/2017 Algemene bespreking in commissie  
29/11/2017 Stemmingen in commissie  
29/11/2017 Aangenomen in commissie  
06/12/2017 Goedkeuring van het verslag  
06/12/2017 Schriftelijk verslag Viviane Teitelbaum B-96/3-17/18 
15/12/2017 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 10 (17/18)  6
15/12/2017 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 11 (17/18)  10
15/12/2017 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden V.V. 11 (17/18)  89
15/12/2017 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 11 (17/18)  92
15/12/2017 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 11 (17/18)  93
23/01/2018 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur