Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-141/1-18/19

Kruispuntbank van de wetgeving
B-141/1-18/19 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aanknopingsfactoren, het beheer van de lasten van het verleden, de gegevensuitwisseling inzake de gezinsbijslagen en de toepassingsregels betreffende de bevoegdheidsoverdracht tussen de kinderbijslagfondsen.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 15/02/2019 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
06/12/2018 Indiening Verenigd College B-141/1-18/19 
20/12/2018 Verwijzing naar commissie 2 (Soc. Zaken) V.V. 10 (18/19)  6
06/02/2019 Aanwijzing van de rapporteur Michel Colson  
06/02/2019 Algemene bespreking in commissie  
06/02/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
06/02/2019 Stemmingen in commissie  
06/02/2019 Aangenomen in commissie  
06/02/2019 Schriftelijk verslag Michel Colson B-141/2-18/19 
15/02/2019 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 15 (18/19)  55
15/02/2019 Tussenkomst Michel Colson V.V. 15 (18/19)  55
15/02/2019 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 15 (18/19)  55
15/02/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 16 (18/19)  26
15/02/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 16 (18/19)  26