Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-166/1-18/19

Kruispuntbank van de wetgeving
B-166/1-18/19 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : het samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de betrokkenheid van de Federale Staat bij de ondertekening van de samenwerkingsakkoorden van 6 september 2017 en van 30 mei 2018.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 30/04/2019 Datum van bekrachtiging: 16/05/2019 Datum publicatie: 20/06/2019
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
22/03/2019 Indiening Verenigd College B-166/1-18/19 
05/04/2019 Verwijzing naar commissie 3 (Verenigde commissies) V.V. 20 (18/19)  7
03/04/2019 Aanwijzing van de rapporteur Véronique Jamoulle  
03/04/2019 Algemene bespreking in commissie  
03/04/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
03/04/2019 Stemmingen in commissie  
03/04/2019 Aangenomen in commissie  
03/04/2019 Schriftelijk verslag Véronique Jamoulle B-166/2-18/19 
30/04/2019 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 21 (18/19)  29
30/04/2019 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 21 (18/19)  29
30/04/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 22 (18/19)  7
30/04/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 22 (18/19)  8
20/06/2019 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur