Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-44/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
B-44/1-19/20 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspectiediensten en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op grond van een gegevensbank bij Sciensano.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 22/09/2020 Datum van bekrachtiging: 01/10/2020 Datum publicatie: 15/10/2020
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
27/08/2020 Indiening Verenigd College B-44/1-19/20 
10/09/2020 Aanwijzing van de rapporteur Els Rochette  
10/09/2020 Algemene bespreking in commissie  
10/09/2020 Bespreking van de artikelen in commissie  
10/09/2020 Stemmingen in commissie  
10/09/2020 Aangenomen in commissie  
10/09/2020 Schriftelijk verslag Els Rochette B-44/2-19/20 
22/09/2020 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 1 (20/21)  2
22/09/2020 Tussenkomst Els Rochette V.V. 1 (20/21)  2
22/09/2020 Tussenkomst Viviane Teitelbaum V.V. 1 (20/21)  6
22/09/2020 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 1 (20/21)  8
22/09/2020 Tussenkomst Delphine Chabbert V.V. 1 (20/21)  8
22/09/2020 Tussenkomst Arnaud Verstraete V.V. 1 (20/21)  10
22/09/2020 Tussenkomst Stéphanie Koplowicz V.V. 1 (20/21)  11
22/09/2020 Tussenkomst Dominiek Lootens-Stael V.V. 1 (20/21)  12
22/09/2020 Tussenkomst Magali Plovie V.V. 1 (20/21)  13
22/09/2020 Tussenkomst Khadija Zamouri V.V. 1 (20/21)  15
22/09/2020 Tussenkomst Christophe De Beukelaer V.V. 1 (20/21)  16
22/09/2020 Tussenkomst Bianca Debaets V.V. 1 (20/21)  16
22/09/2020 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 1 (20/21)  17
22/09/2020 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 1 (20/21)  20
22/09/2020 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 1 (20/21)  35
22/09/2020 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 1 (20/21)  36
15/10/2020 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur