Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-27/1-95/96

B-27/1-95/96 Voorstel van resolutie houdende de oprichting van een gemengde commissie voor het overleg tussen de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie enerzijds, en de bevolkingsgroepen van buitenlandse oorsprong in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest anderzijds.
 
Indiener: Vandenbossche Walter
Vandenbussche Michiel


Hotyat Robert
van Weddingen Eric
Rubriek(en): Onthaal en integratie van de migranten
 
Zittingsperiode: 95/99 Zitting: 95/96
Datum stemming: 29/11/1996 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
14/10/1996 Indiening Walter Vandenbossche, Michiel Vandenbussche, , , Robert Hotyat, Eric van Weddingen B-27/1-95/96 
17/10/1996 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 1 (96/97)  6
17/10/1996 Verzending naar buitengewone commissie van het Reglement V.V. 1 (96/97)  6
24/10/1996 Aanwijzing van de rapporteur Jean Demannez, André Drouart  
07/11/1996 Algemene bespreking in commissie  
07/11/1996 Bespreking van de artikelen in commissie  
07/11/1996 Amendement(en) in commissie  
07/11/1996 Stemmingen in commissie  
14/11/1996 Stemmingen in commissie  
14/11/1996 Aangenomen in commissie  
14/11/1996 Schriftelijk verslag Jean Demannez, André Drouart B-27/2-96/97 
29/11/1996 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 4 (96/97)  44
29/11/1996 Amendement(en) in plenaire vergadering V.V. 4 (96/97)  44
29/11/1996 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 4 (96/97)  49
29/11/1996 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 4 (96/97)  49