Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-133/1-95/96

A-133/1-95/96 Voorstel van wijziging van het Reglement betreffende de gemengde overlegcommissies.
 
Indiener: Vandenbossche Walter
Vandenbussche Michiel


Hotyat Robert
van Weddingen Eric
Rubriek(en): Huishoudelijk Reglement
 
Zittingsperiode: 95/99 Zitting: 95/96
Datum stemming: 29/11/1996 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
14/10/1996 Indiening Walter Vandenbossche, Michiel Vandenbussche, , , Robert Hotyat, Eric van Weddingen A-133/1-95/96 
24/10/1996 Verzending naar buitengewone commissie van het Reglement  
24/10/1996 Aanwijzing van de rapporteur Jean Demannez, André Drouart  
07/11/1996 Algemene bespreking in commissie  
07/11/1996 Stemmingen in commissie  
07/11/1996 Aangenomen in commissie  
14/11/1996 Stemmingen in commissie  
14/11/1996 Aangenomen in commissie  
14/11/1996 Schriftelijk verslag Jean Demannez, André Drouart A-133/2-96/97 
28/11/1996 Amendement(en) na verslag A-133/3-96/97 
29/11/1996 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 8 (96/97)  332
29/11/1996 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 8 (96/97)  337
29/11/1996 Amendement(en) in plenaire vergadering V.V. 8 (96/97)  356
29/11/1996 Aangehouden stemmingen in plenaire vergadering V.V. 8 (96/97)  356
29/11/1996 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 8 (96/97)  357