Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-406/1-12/13

Kruispuntbank van de wetgeving
A-406/1-12/13 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : Akkoord, gedaan te Brussel op 11 mei 2010 en in The Valley op 24 september 2010, tussen het Koninkrijk België en Anguilla inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): nihil
 
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 12/13
Datum stemming: 17/10/2013 Datum van bekrachtiging: 07/11/2013 Datum publicatie: 19/11/2013
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
22/05/2013 Indiening Regering A-406/1-12/13 
31/05/2013 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 24 (12/13)  14
18/07/2013 Aanwijzing van de rapporteur Nadia El Yousfi  
18/07/2013 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
18/07/2013 Bespreking van de artikelen in commissie  
18/07/2013 Stemmingen in commissie  
18/07/2013 Aangenomen in commissie  
18/07/2013 Schriftelijk verslag Nadia El Yousfi A-406/2-12/13 
16/10/2013 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 1 (13/14)  36
16/10/2013 Tussenkomst Nadia El Yousfi V.V. 1 (13/14)  37
16/10/2013 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 1 (13/14)  41
17/10/2013 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 4 (13/14)  45
17/10/2013 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 4 (13/14)  46
19/11/2013 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur