Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-533/1-13/14

Kruispuntbank van de wetgeving
A-533/1-13/14 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Omzetting van de Europese richtlijnen en verordeningen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Staat en andere deelstaten
 
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 13/14
Datum stemming: 25/04/2014 Datum van bekrachtiging: 08/05/2014 Datum publicatie: 16/06/2014
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
24/03/2014 Indiening Regering A-533/1-13/14 
28/03/2014 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 20 (13/14)  11
03/04/2014 Aanwijzing van de rapporteur Herman Mennekens, Nadia El Yousfi  
03/04/2014 Algemene bespreking in commissie  
03/04/2014 Bespreking van de artikelen in commissie  
03/04/2014 Stemmingen in commissie  
03/04/2014 Aangenomen in commissie  
03/04/2014 Schriftelijk verslag Herman Mennekens, Nadia El Yousfi A-533/2-13/14 
25/04/2014 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 23 (13/14)  88
25/04/2014 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 23 (13/14)  89
25/04/2014 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 23 (13/14)  142
25/04/2014 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 23 (13/14)  143
16/06/2014 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur