Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-409/1-16/17

Kruispuntbank van de wetgeving
A-409/1-16/17 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Leefmilieu
Water
Waterbeleid
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17
Datum stemming: 23/12/2016 Datum van bekrachtiging: 23/12/2016 Datum publicatie: 10/01/2017
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
04/10/2016 Indiening Regering A-409/1-16/17 
20/10/2016 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 5 (16/17)  11
06/12/2016 Aanwijzing van de rapporteur Ahmed El Ktibi  
06/12/2016 Algemene bespreking in commissie  
06/12/2016 Bespreking van de artikelen in commissie  
06/12/2016 Stemmingen in commissie  
06/12/2016 Aangenomen in commissie  
06/12/2016 Schriftelijk verslag Ahmed El Ktibi A-409/2-16/17 
22/12/2016 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 14 (16/17)  59
22/12/2016 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 14 (16/17)  60
23/12/2016 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 16 (16/17)  46
23/12/2016 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 16 (16/17)  47
10/01/2017 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur