Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-441/1-16/17

Kruispuntbank van de wetgeving
A-441/1-16/17 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord van Parijs op grond van het Raamverdrag van de Verenigde Naties over klimaatverandering, gedaan te Parijs (Frankrijk), op 12 december 2015.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Leefmilieu
Klimaatbeleid
Externe betrekkingen
Raamverdragen en samenverkingsakkoorden
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17
Datum stemming: 03/02/2017 Datum van bekrachtiging: 16/02/2017 Datum publicatie: 10/03/2017
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
08/12/2016 Indiening Regering A-441/1-16/17 
24/01/2017 Aanwijzing van de rapporteur Eric Bott, Annemie Maes  
24/01/2017 Algemene bespreking in commissie  
24/01/2017 Bespreking van de artikelen in commissie  
24/01/2017 Stemmingen in commissie  
24/01/2017 Aangenomen in commissie  
24/01/2017 Schriftelijk verslag Eric Bott, Annemie Maes A-441/2-16/17 
20/01/2017 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie  
03/02/2017 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 18 (16/17)  40
03/02/2017 Tussenkomst Annemie Maes V.V. 18 (16/17)  40
03/02/2017 Tussenkomst Eric Bott V.V. 18 (16/17)  42
03/02/2017 Tussenkomst Viviane Teitelbaum V.V. 18 (16/17)  45
03/02/2017 Tussenkomst Brigitte Grouwels V.V. 18 (16/17)  46
03/02/2017 Tussenkomst Evelyne Huytebroeck V.V. 18 (16/17)  48
03/02/2017 Tussenkomst Mathilde El Bakri V.V. 18 (16/17)  50
03/02/2017 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 18 (16/17)  52
03/02/2017 Tussenkomst Bruno De Lille V.V. 18 (16/17)  52
03/02/2017 Tussenkomst Ahmed El Khannouss V.V. 18 (16/17)  52
03/02/2017 Tussenkomst Jef Van Damme V.V. 18 (16/17)  55
03/02/2017 Tussenkomst Johan Van den Driessche V.V. 18 (16/17)  57
03/02/2017 Tussenkomst Liesbet Dhaene V.V. 18 (16/17)  58
03/02/2017 Tussenkomst Véronique Jamoulle V.V. 18 (16/17)  58
03/02/2017 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 18 (16/17)  65
03/02/2017 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 19 (16/17)  43
03/02/2017 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 19 (16/17)  43
10/03/2017 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur