Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-333/1-12/13

Kruispuntbank van de wetgeving
A-333/1-12/13 Voorstel van ordonnantie tot invoering van een meerjarenaudit van de bedrijvencentra en de lokale-economieloketten.
 
Indiener: Schepmans Françoise
Van Goidsenhoven Gaëtan
Rubriek(en): Steun aan de ondernemingen
 
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 12/13
Datum stemming: 03/05/2013 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
09/11/2012 Indiening Françoise Schepmans, Gaëtan Van Goidsenhoven A-333/1-12/13 
01/02/2013 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 12 (12/13)  17
01/02/2013 Verwijzing commissie Economische Zaken en Tewerkstelling V.V. 12 (12/13)  17
27/03/2013 Aanwijzing van de rapporteur Jacqueline Rousseaux  
27/03/2013 Algemene bespreking in commissie  
27/03/2013 Bespreking van de artikelen in commissie  
27/03/2013 Stemmingen in commissie  
27/03/2013 Verworpen in Commissie  
27/03/2013 Schriftelijk verslag Jacqueline Rousseaux A-333/2-12/13 
03/05/2013 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 20 (12/13)  32
03/05/2013 Tussenkomst Jacqueline Rousseaux V.V. 20 (12/13)  32
03/05/2013 Tussenkomst Françoise Schepmans V.V. 20 (12/13)  35
03/05/2013 Tussenkomst Serge de Patoul V.V. 20 (12/13)  37
03/05/2013 Tussenkomst Magali Plovie V.V. 20 (12/13)  38
03/05/2013 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 20 (12/13)  62
03/05/2013 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 20 (12/13)  64