Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-414/1-12/13

Kruispuntbank van de wetgeving
A-414/1-12/13 Voorstel van ordonnantie betreffende tot wijziging van artikel 4 van de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid.
 
Indiener: De Wolf Vincent
Vandenbossche Walter
Riguelle Joël
Maes Annemie
Close Philippe
Ampe Els
Pesztat Yaron
Roex Elke
Rubriek(en): nihil
 
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 12/13
Datum stemming: 12/07/2013 Datum van bekrachtiging: 26/07/2013 Datum publicatie: 04/09/2013
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
31/05/2013 Indiening Vincent De Wolf, Walter Vandenbossche, Joël Riguelle, Annemie Maes, Philippe Close, Els Ampe, Yaron Pesztat, Elke Roex A-414/1-12/13 
14/06/2013 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 25 (12/13)  13
14/06/2013 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 25 (12/13)  13
18/06/2013 Aanwijzing van de rapporteur Nadia El Yousfi  
18/06/2013 Algemene bespreking in commissie  
18/06/2013 Bespreking van de artikelen in commissie  
18/06/2013 Stemmingen in commissie  
18/06/2013 Aangenomen in commissie  
18/06/2013 Schriftelijk verslag Nadia El Yousfi A-414/2-12/13 
12/07/2013 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 29 (12/13)  14
12/07/2013 Tussenkomst Cécile Jodogne V.V. 29 (12/13)  15
12/07/2013 Tussenkomst Michèle Carthé V.V. 29 (12/13)  18
12/07/2013 Tussenkomst Barbara Trachte V.V. 29 (12/13)  20
12/07/2013 Tussenkomst Nadia El Yousfi V.V. 29 (12/13)  20
12/07/2013 Tussenkomst Vincent De Wolf V.V. 29 (12/13)  24
12/07/2013 Tussenkomst Philippe Close V.V. 29 (12/13)  27
12/07/2013 Tussenkomst Walter Vandenbossche V.V. 29 (12/13)  32
12/07/2013 Tussenkomst Didier Gosuin V.V. 29 (12/13)  34
12/07/2013 Tussenkomst Joël Riguelle V.V. 29 (12/13)  40
12/07/2013 Tussenkomst Els Ampe V.V. 29 (12/13)  42
12/07/2013 Tussenkomst Elke Roex V.V. 29 (12/13)  44
12/07/2013 Tussenkomst Yaron Pesztat V.V. 29 (12/13)  51
12/07/2013 Tussenkomst Annemie Maes V.V. 29 (12/13)  57
12/07/2013 Tussenkomst Olivier de Clippele V.V. 29 (12/13)  68
12/07/2013 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 29 (12/13)  78
12/07/2013 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 30 (12/13)  100
12/07/2013 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 30 (12/13)  101
04/09/2013 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur