Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-513/1-16/17

Kruispuntbank van de wetgeving
A-513/1-16/17 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : het Multilateraal Akkoord tussen bevoegde autoriteiten betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen, ondertekend te Berlijn op 29 oktober 2014.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Begroting en financiën
Externe betrekkingen
Raamverdragen en samenverkingsakkoorden
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17
Datum stemming: 30/06/2017 Datum van bekrachtiging: 13/07/2017 Datum publicatie: 18/07/2017
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
05/05/2017 Indiening Regering A-513/1-16/17 
19/05/2017 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 29 (16/17)  10
19/06/2017 Aanwijzing van de rapporteur Simone Susskind  
19/06/2017 Algemene bespreking in commissie  
19/06/2017 Bespreking van de artikelen in commissie  
19/06/2017 Stemmingen in commissie  
19/06/2017 Aangenomen in commissie  
19/06/2017 Schriftelijk verslag Simone Susskind A-513/2-16/17 
30/06/2017 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 34 (16/17)  49
30/06/2017 Tussenkomst Simone Susskind V.V. 34 (16/17)  49
30/06/2017 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 34 (16/17)  49
30/06/2017 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 34 (16/17)  81
30/06/2017 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 34 (16/17)  81
18/07/2017 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur