Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-544/1-16/17

Kruispuntbank van de wetgeving
A-544/1-16/17 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds, gedaan te Brussel op 5 oktober 2016.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Externe betrekkingen
Europese Unie
Verdragen en samenwerkingsakkoorden
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17
Datum stemming: 09/02/2018 Datum van bekrachtiging: 01/03/2018 Datum publicatie: 12/03/2018
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
30/06/2017 Indiening Regering A-544/1-16/17 
14/07/2017 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 35 (16/17)  31
22/01/2018 Aanwijzing van de rapporteur Nadia El Yousfi  
22/01/2018 Algemene bespreking in commissie  
22/01/2018 Bespreking van de artikelen in commissie  
22/01/2018 Stemmingen in commissie  
22/01/2018 Aangenomen in commissie  
22/01/2018 Schriftelijk verslag Nadia El Yousfi A-544/2-17/18 
09/02/2018 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 22 (17/18)  32
09/02/2018 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 22 (17/18)  32
09/02/2018 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 23 (17/18)  41
09/02/2018 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 23 (17/18)  41
12/03/2018 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur