Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-547/1-16/17

Kruispuntbank van de wetgeving
A-547/1-16/17 Ontwerp van ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening van de gewestelijke Entiteit voor het jaar 2015.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Begroting en financiën
Begrotingsvraagstukken
Controle en Rekenhof
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
05/07/2017 Indiening Regering A-547/1-16/17 
14/07/2017 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 35 (16/17)  32