Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-566/1-17/18

Kruispuntbank van de wetgeving
A-566/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek en de ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de organisatie van de elektronische stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Lokale besturen
Gemeenten
Gemeentelijke verkiezing
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 15/12/2017 Datum van bekrachtiging: 15/12/2017 Datum publicatie: 29/01/2018
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
25/09/2017 Indiening Regering A-566/1-17/18 
29/09/2017 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 5 (17/18)  15
28/11/2017 Aanwijzing van de rapporteur Jamal Ikazban  
28/11/2017 Algemene bespreking in commissie  
28/11/2017 Bespreking van de artikelen in commissie  
28/11/2017 Stemmingen in commissie  
28/11/2017 Aangenomen in commissie  
28/11/2017 Schriftelijk verslag Jamal Ikazban A-566/2-17/18 
14/12/2017 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 16 (17/18)  9
14/12/2017 Tussenkomst Jamal Ikazban V.V. 16 (17/18)  9
14/12/2017 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 16 (17/18)  10
15/12/2017 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 18 (17/18)  148
15/12/2017 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 18 (17/18)  149
29/01/2018 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur