Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-596/1-17/18

Kruispuntbank van de wetgeving
A-596/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Dierenwelzijn
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 12/01/2018 Datum van bekrachtiging: 25/01/2018 Datum publicatie: 22/02/2018
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
02/11/2017 Indiening Regering A-596/1-17/18 
17/11/2017 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 12 (17/18)  16
19/12/2017 Aanwijzing van de rapporteur Eric Bott  
19/12/2017 Algemene bespreking in commissie  
19/12/2017 Bespreking van de artikelen in commissie  
19/12/2017 Stemmingen in commissie  
19/12/2017 Aangenomen in commissie  
19/12/2017 Schriftelijk verslag Eric Bott A-596/2-17/18 
12/01/2018 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 19 (17/18)  26
12/01/2018 Tussenkomst Eric Bott V.V. 19 (17/18)  26
12/01/2018 Tussenkomst Annemie Maes V.V. 19 (17/18)  29
12/01/2018 Tussenkomst Céline Delforge V.V. 19 (17/18)  31
12/01/2018 Tussenkomst Liesbet Dhaene V.V. 19 (17/18)  32
12/01/2018 Tussenkomst Ahmed El Ktibi V.V. 19 (17/18)  34
12/01/2018 Tussenkomst Paul Delva V.V. 19 (17/18)  34
12/01/2018 Tussenkomst Ahmed El Khannouss V.V. 19 (17/18)  35
12/01/2018 Tussenkomst Fouad Ahidar V.V. 19 (17/18)  37
12/01/2018 Tussenkomst Jamal Ikazban V.V. 19 (17/18)  38
12/01/2018 Tussenkomst Marion Lemesre V.V. 19 (17/18)  39
12/01/2018 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 19 (17/18)  40
12/01/2018 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 20 (17/18)  35
12/01/2018 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 20 (17/18)  35
22/02/2018 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur