Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-638/1-17/18

Kruispuntbank van de wetgeving
A-638/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Werkgelegenheid
Buitenlandse arbeidskrachten
Samenwerkingsmechanismen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Staat en andere deelstaten
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 16/03/2018 Datum van bekrachtiging: 19/04/2018 Datum publicatie: 24/04/2018
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
06/02/2018 Indiening Regering A-638/1-17/18 
09/02/2018 Verwijzing commissie Economische Zaken en Tewerkstelling V.V. 22 (17/18)  16
01/03/2018 Aanwijzing van de rapporteur Eric Bott  
01/03/2018 Algemene bespreking in commissie  
01/03/2018 Bespreking van de artikelen in commissie  
01/03/2018 Stemmingen in commissie  
01/03/2018 Aangenomen in commissie  
01/03/2018 Schriftelijk verslag Eric Bott A-638/2-17/18 
16/03/2018 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 25 (17/18)  33
16/03/2018 Tussenkomst Eric Bott V.V. 25 (17/18)  33
16/03/2018 Tussenkomst Béa Diallo V.V. 25 (17/18)  35
16/03/2018 Tussenkomst Magali Plovie V.V. 25 (17/18)  36
16/03/2018 Tussenkomst Hannelore Goeman V.V. 25 (17/18)  38
16/03/2018 Tussenkomst Paul Delva V.V. 25 (17/18)  39
16/03/2018 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 25 (17/18)  42
16/03/2018 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 26 (17/18)  90
16/03/2018 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 26 (17/18)  90
24/04/2018 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur