Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-668/1-17/18

Kruispuntbank van de wetgeving
A-668/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijziging aan het Protocol bij het Verdrag van 13 november 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake persistente organische polluenten, gedaan op 18 december 2009 te Genève.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Leefmilieu
Lucht
Luchtverontreiniging
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 18/05/2018 Datum van bekrachtiging: 31/05/2018 Datum publicatie: 08/06/2018
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
28/03/2018 Indiening Regering A-668/1-17/18 
30/03/2018 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 27 (17/18)  13
24/04/2018 Aanwijzing van de rapporteur Eric Bott  
24/04/2018 Algemene bespreking in commissie  
24/04/2018 Bespreking van de artikelen in commissie  
24/04/2018 Stemmingen in commissie  
24/04/2018 Aangenomen in commissie  
24/04/2018 Schriftelijk verslag Eric Bott A-668/2-17/18 
18/05/2018 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 30 (17/18)  29
18/05/2018 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 30 (17/18)  30
18/05/2018 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 30 (17/18)  89
18/05/2018 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 30 (17/18)  89
08/06/2018 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur