Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-691/1-17/18

Kruispuntbank van de wetgeving
A-691/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Zuid-Afrika inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door partners van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Pretoria op 14 januari 2016.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Externe betrekkingen
Internationale partners
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 19/10/2018 Datum van bekrachtiging: 15/11/2018 Datum publicatie: 28/11/2018
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
04/06/2018 Indiening Regering A-691/1-17/18 
22/06/2018 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 35 (17/18)  13
01/10/2018 Aanwijzing van de rapporteur Emmanuel De Bock  
01/10/2018 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
01/10/2018 Bespreking van de artikelen in commissie  
01/10/2018 Stemmingen in commissie  
01/10/2018 Aangenomen in commissie  
01/10/2018 Schriftelijk verslag Emmanuel De Bock A-691/2-18/19 
18/10/2018 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 3 (18/19)  20
18/10/2018 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 3 (18/19)  21
19/10/2018 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 5 (18/19)  51
19/10/2018 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 5 (18/19)  51
28/11/2018 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur