Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-815/1-18/19

Kruispuntbank van de wetgeving
A-815/1-18/19 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Nihil
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 22/03/2019 Datum van bekrachtiging: 04/04/2019 Datum publicatie: 15/04/2019
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
25/02/2019 Indiening Regering A-815/1-18/19 
01/03/2019 Verwijzing naar commissie 2 (Infrastructuur) V.V. 20 (18/19)  13
11/03/2019 Aanwijzing van de rapporteur Pierre Kompany  
11/03/2019 Algemene bespreking in commissie  
11/03/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
11/03/2019 Stemmingen in commissie  
11/03/2019 Aangenomen in commissie  
11/03/2019 Schriftelijk verslag Pierre Kompany A-815/2-18/19 
22/03/2019 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 21 (18/19)  50
22/03/2019 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 21 (18/19)  50
22/03/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 22 (18/19)  44
22/03/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 22 (18/19)  44
15/04/2019 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur