Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-836/1-18/19

Kruispuntbank van de wetgeving
A-836/1-18/19 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Brede en Versterkte Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, gedaan te Brussel op 24 november 2017.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
20/03/2019 Indiening Regering A-836/1-18/19 
22/03/2019 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 21 (18/19)  11