Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-29/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
A-29/1-19/20 Ontwerp van ordonnantie houdende omzetting van Richtlijn 2017/1852/EU van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Nihil
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 15/11/2019 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
21/10/2019 Indiening Regering A-29/1-19/20 
04/11/2019 Aanwijzing van de rapporteur Juan Benjumea Moreno  
04/11/2019 Algemene bespreking in commissie  
04/11/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
04/11/2019 Stemmingen in commissie  
04/11/2019 Aangenomen in commissie  
04/11/2019 Schriftelijk verslag Juan Benjumea Moreno A-29/2-19/20 
15/11/2019 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken  
15/11/2019 Algemene bespreking in plenaire vergadering  
15/11/2019 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering  
15/11/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering  
15/11/2019 Aangenomen in plenaire vergadering