Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-180/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
A-180/1-19/20 Ontwerp van ordonnantie houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 03/07/2020 Datum van bekrachtiging: 17/07/2020 Datum publicatie: 01/09/2020
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
11/05/2020 Indiening Regering A-180/1-19/20 
05/06/2020 Verwijzing commissie Economische Zaken en Tewerkstelling  
10/06/2020 Aanwijzing van de rapporteur Emmanuel De Bock  
10/06/2020 Algemene bespreking in commissie  
10/06/2020 Bespreking van de artikelen in commissie  
10/06/2020 Stemmingen in commissie  
10/06/2020 Aangenomen in commissie  
10/06/2020 Schriftelijk verslag Emmanuel De Bock A-180/2-19/20 
03/07/2020 Algemene bespreking in plenaire vergadering  
03/07/2020 Tussenkomst Emmanuel De Bock  
03/07/2020 Tussenkomst Hasan Koyuncu  
03/07/2020 Tussenkomst Els Rochette  
03/07/2020 Tussenkomst Soetkin Hoessen  
03/07/2020 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering  
03/07/2020 Naamstemmingen in plenaire vergadering  
03/07/2020 Aangenomen in plenaire vergadering  
01/09/2020 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur