Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-292/1-20/21

Kruispuntbank van de wetgeving
A-292/1-20/21 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat het verbod op het houden van walvisachtigen en zeeroofdieren betreft.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 05/03/2021 Datum van bekrachtiging: 18/03/2021 Datum publicatie: 25/03/2021
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
11/12/2020 Indiening Regering A-292/1-20/21 
15/01/2021 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 18 (20/21)  1
03/02/2021 Aanwijzing van de rapporteur Jonathan de Patoul  
03/02/2021 Algemene bespreking in commissie  
03/02/2021 Bespreking van de artikelen in commissie  
03/02/2021 Stemmingen in commissie  
03/02/2021 Aangenomen in commissie  
03/02/2021 Schriftelijk verslag Jonathan de Patoul A-292/2-20/21 
05/03/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 23 (20/21)  50
05/03/2021 Tussenkomst Jonathan de Patoul V.V. 23 (20/21)  50
05/03/2021 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 23 (20/21)  51
05/03/2021 Tussenkomst Lotte Stoops V.V. 23 (20/21)  51
05/03/2021 Tussenkomst Victoria Austraet V.V. 23 (20/21)  52
05/03/2021 Tussenkomst Ingrid Parmentier V.V. 23 (20/21)  53
05/03/2021 Tussenkomst Gaëtan Van Goidsenhoven V.V. 23 (20/21)  54
05/03/2021 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 23 (20/21)  55
05/03/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 24 (20/21)  19
05/03/2021 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 24 (20/21)  20
25/03/2021 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur